Najboljše prakse držav članic v zvezi z Listino

Latvija

Vladne politike, s katerimi se spodbujata uporaba Listine pri zakonodajalcu, v upravi, organih kazenskega pregona in sodstvu ter njihova ozaveščenost o njej.

Vsebino zagotavlja
Latvija

Latvijska zakonodaja in sodna praksa vsebujeta člene Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljnjem besedilu: Listina), ki so povezani z zadevami o varstvu osebnih podatkov, enakosti ljudi in človekovih pravicah na področju migracij, znanosti in dostopa do informacij.

Sklici v obrazložitvenih memorandumih osnutkov zakonodaje

Sklici v sodbah ustavnega sodišča

  • Sodba v zadevi št. 2018-18-01 o skladnosti členov zakona o cestnem prometu z ustavo. Ugotovljeno je bilo, da so členi v zvezi z zahtevami glede varstva osebnih podatkov neustavni. Naveden je bil sklic na člen 8 Listine o varstvu osebnih podatkov.
  • Sodba v zadevi št. 2018-15-01 o skladnosti členov zakona o visokošolskih institucijah z ustavo. Sklic na člen 13 Listine o akademski svobodi umetnosti in znanstvenega raziskovanja.
  • Sodba v zadevi št. 2018-11-01 o skladnosti členov zakona o osebnih prejemkih uradnikov in uslužbencev centralnih in lokalnih vladnih organov z ustavo. Sklic na člen 8 Listine o varstvu in pošteni obdelavi osebnih podatkov.

Orodja, ki prispevajo k boljšemu razumevanju Listine in njenega področja uporabe

Za izvajalce

V Latviji obstaja latvijsko središče za usposabljanje v pravosodju [Latvijas Tiesnešu mācību centrs] (LTMC), ki organizira in izvaja nadaljnje usposabljanje in tečaje poklicnega razvoja za sodnike in sodne uradnike. Redno se organizirajo splošna predavanja o človekovih pravicah, med katerimi se lahko razpravlja tudi o Listini.

LTMC dela skupaj z Akademijo za evropsko pravo (ERA) in Evropsko mrežo institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN) ter zagotavlja tudi tečaje mednarodnega usposablja za sodnike.

  • Leta 2014 je LTMC organiziral šest predavanj o Listini. Dogodkov leta 2014 se je skupaj udeležilo 141 odvetnikov.
  • Od leta 2017 do leta 2019 se je 43 latvijskih sodnikov udeležilo seminarjev v zvezi z Listino.
  • Leta 2018 je bil z Akademijo za evropsko pravo (ERA) za latvijsko pravosodno osebje in osebje organov kazenskega pregona sklenjen sporazum o sodelovanju v zvezi s storitvami usposabljanja na visoki ravni za usposabljanje sodnikov, sodnih uradnikov, preiskovalcev, tožilcev in uradnikov, tudi o zadevah splošnega prava EU.

Za državljane

Vrhovno sodišče spodbuja pregledno uporabo Listine z vključitvijo ločenega oddelka, posvečenega Listini, na seznam zakonodaje. Ta seznam ne vključuje vseh sodb senatov, temveč le tiste, ki so pomembne za uporabo pravnih določb (glej seznam: Pravo Evropske unije -> Pogodbi -> Listina Evropske unije o temeljnih pravicah).

V oddelek Priročniki spletnega mesta vrhovnega sodišča je bila vključena informacija o odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice (glej Odhodki Agencije Evropske unije za temeljne pravice).

Zadnja posodobitev: 05/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.