Najboljše prakse držav članic v zvezi z Listino

Portugalska

Uporaba Listine in ozaveščenost o njej v vaši državi.

Vsebino zagotavlja
Portugalska

Vladne politike, s katerimi se spodbujata uporaba Listine pri zakonodajalcu, v upravi, organih kazenskega pregona in sodstvu ter njihova ozaveščenost o njej

Konkretni sklici na Listino ali pojasnila glede njene uporabe

 • Leta 2019 je generalni direktorat za pravosodno politiko (ministrstvo za pravosodje) pripravil vodnik o uporabi Listine v zvezi z izvrševanjem evropskih sredstev, namenjenih strokovnjakom, ki delajo na tem področju.

Usposabljanje o uporabi Listine

 • Usposabljanje za sodnike in druge delavce v pravni stroki:
  • center za pravosodne študije (Centro de Estudos Judiciários) zagotavlja začetno in stalno usposabljanje za sodnike in tožilce o pravu EU na splošno in o posebnih vprašanjih v zvezi s pravom EU. To usposabljanje zajema Listino. Odvetniki in drugi delavci v pravni stroki se prav tako lahko udeležujejo konferenc in seminarjev, ki jih organizira center;
  • leta 2018 je center organiziral celodnevni tečaj usposabljanja, osredotočen posebej na Sodišče Evropske unije (SEU) in Listino. Program tečaja, videoposnetek in zadevna besedila so na voljo tukaj;
  • v okviru programa ƒ„HELP in the EU III“ vključuje načrt centra o stalnem usposabljanju za obdobje 2022–2023 stalno usposabljanje za sodnike in državno tožilstvo (Ministério Público) za spodbujanje kompetenc v zvezi z uporabo Listine.
 • Usposabljanje za upravičence, vključene v izvrševanje sredstev EU:
  • junija 2019 je generalni direktorat za pravosodno politiko za vse organe ministrstva za pravosodje organiziral tečaj usposabljanja o uporabi Listine v zvezi z izvrševanjem sredstev EU.

Orodja, ki prispevajo k boljšemu razumevanju Listine in njenega področja uporabe

Za strokovne delavce (zakonodajalec, uprava, organi kazenskega pregona, sodstvo, delavci v pravni stroki):

Za državljane:

Uporaba in razširjanje orodij v zvezi z Listino, ki so jih razvile druge države EU ali drugi deležniki v EU

Spletno mesto ministrstva za pravosodje ima namensko spletno stran o Listini, ki se nanaša na orodja, ki jih daje na voljo Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA), in vključuje povezavo na spletno mesto Agencije.

Sodelovanje z deležniki za spodbujanje uporabe Listine EU o temeljnih pravicah in ozaveščenosti o njej

Primeri sodelovanja med zagovorniki pravic in nacionalnimi organi, ki prispevajo k boljši ozaveščenosti o Listini in njeni uporabi

[ni podatkov]

Primeri sodelovanja med nacionalnimi organi in akademiki, ki prispevajo k boljši ozaveščenosti o Listini in njeni uporabi

[ni podatkov]

Primeri nevladnih pobud, namenjenih spodbujanju uporabe Listine in ozaveščenosti o njej v vaši državi

 • Projekt z naslovom „Listina Evropske unije o temeljnih pravicah ‚v praksi‘“
  Ta projekt je financiral Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje in potrošnike, razvil pa konzorcij evropskih univerz (katalonski inštitut za človekove pravice, Univerza v Utrechtu – šola prava in Univerza v Szczecinu). Na Portugalskem je projekt usklajevala stalna opazovalnica za pravosodje (Observatório Permanente de Justiça) centra za družbene vede Univerze v Coimbri (Centro de Estudos Sociais) ter vanj vključila vrhovni sodni svet (Conselho Superior da Magistratura), državno tožilstvo, center za pravosodne študije in odvetniško zbornico (Ordem dos Advogados). Glavni cilj projekta je bil razviti širok program usposabljanja za krepitev kompetenc pravosodnih akterjev v zvezi z uporabo Listine, tako bi jo lahko bolje razlagali in uporabljali. Namen projekta ni bil le odpraviti težave v zvezi s pomanjkanjem znanja o Listini s poudarkom na potrebi po povečanju ozaveščenosti o njej, temveč tudi bolje pojasniti pomen Listine na nacionalni ravni in znotraj evropskega območja pravice.
  Leta 2018 so bili kot del tega projekta organizirani različni tečaji usposabljanja in konference, namenjeni predvsem pravosodnim akterjem. Zagotovljeno je bilo tudi spletno usposabljanje: https://ces.uc.pt/cfr/moodle/.
  Kot rezultat projekta sta bila pripravljena priročnik najboljše prakse in priročnik za usposabljanje.
  Informacija o tej pobudi je na voljo na spletnem mestu: https://www.ces.uc.pt/cfr/.
 • Projekt z naslovom Nacionalno aktivno e-usposabljanje o Listini (e-NACT)
  Ta projekt, ki se financira s programom Evropske komisije za temeljne pravice in državljanstvo, vključuje številne evropske univerze, vključno s centrom za raziskave na področju javnega prava (Centro de Investigação de Direito Público) (CIDP) Pravne fakultete Univerze v Lizboni. Namenjen je zagotavljanju metodologije in dejavnosti usposabljanja, s katerimi se bosta skupaj s strokovnim znanjem vključenih vodij usposabljanj spodbujala nastanek in utrditev skupne kulture temeljnih pravic.
  Ta pobuda zagotavlja tudi e-tečaje in tematske priročnike o različnih področjih prava.
  Leta 2019 so na Pravni fakulteti Univerze v Lizboni potekale tri delavnice o varstvu podatkov, azilu in migracijah ter svobodi izražanja, namenjene predvsem odvetnikom, sodnikom in tožilcem državnega tožilstva – https://www.icjp.pt/cidp/eventos/17759/programa.
  Za več informacij o tem projektu glej: https://cjc.eui.eu/projects/e-nact/.
 • Konferenca z naslovom „Listina EU o temeljnih pravicah in pravosodno delovanje SEU: listina o pravicah pod pritiskom?“
  Leta 2017 je bila na Pravni fakulteti Univerze v Lizboni organizirana konferenca o Listini in pravosodnem delovanju SEU. Po tej konferenci je bila temu vprašanju leta 2018 posvečena izdaja spletne revije o javnem pravu e-Pública – Revista Eletrónica de Direito Público (zvezek 5, št.º 2, julij 2018).
Zadnja posodobitev: 07/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.