Justiční spolupráce

Soudce nebo státní zástupce z jedné země EU může požádat o soudní pomoc nebo výkon soudního rozhodnutí v jiné zemi EU.