Retligt samarbejde

En dommer eller anklager i et EU-land kan anmode om retlig bistand eller fuldbyrdelse af en retlig afgørelse i et andet EU-land.