Õigusalane koostöö

Ühe ELi liikmesriigi kohtunik või prokurör võib taotleda õigusabi või kohtuotsuse täitmist teises ELi liikmesriigis.