Tiesu iestāžu sadarbība

Vienas ES valsts tiesnesis vai prokurors var lūgt tiesisko palīdzību vai tiesas nolēmuma izpildi citā ES valstī.