Kooperazzjoni ġudizzjarja

Imħallef jew prosekutur ta’ pajjiż tal-UE jista’ jitlob assistenza ġudizzjarja jew infurzar ta’ deċiżjoni ġudizzjarja f’pajjiż ieħor tal-UE.