Współpraca sądowa

Sędzia lub prokurator w jednym państwie UE może wystąpić o wzajemną pomoc prawną lub o wykonanie orzeczenia sądowego w innym państwie UE.