Rättsligt samarbete

En domare eller åklagare i ett EU-land kan begära rättslig hjälp eller verkställighet av ett rättsligt avgörande i ett annat EU-land.