Nástroje pre justičnú spoluprácu

Podpora na uľahčenie právnej pomoci v trestných veciach.