System wymiany elektronicznego materiału dowodowego (e-Evidence)

Powstaje nowe narzędzie wspierające i ułatwiające współpracę sądową w sprawach karnych.

konkluzjach Rady w sprawie usprawnienia wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych w cyberprzestrzeni z dnia 9 czerwca 2016 r. Rada zwróciła się do Komisji o opracowanie bezpiecznego portalu internetowego do obsługi elektronicznych wniosków i odpowiedzi oraz powiązanych procedur. Jego celem ma być zwiększenie efektywnego wykorzystania procedur wzajemnej pomocy prawnej i standardowych formularzy do przekazywania elektronicznego materiału dowodowego.

W związku z tym wnioskiem trwa opracowywanie wzorcowego portalu internetowego, który posłuży jako narzędzie bezpiecznej komunikacji między właściwymi organami państw członkowskich na potrzeby przekazywania dowodów i zapewniania wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych.

Powiązane strony

Platforma informatyczna do wymiany elektronicznego materiału dowodowego między organami sądowymi

Poprawa transgranicznego dostępu do elektronicznego materiału dowodowego

Ostatnia aktualizacja: 20/01/2023

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.