Digitální systém výměny elektronických důkazů

Pracuje se na vytvoření nového nástroje na podporu a usnadnění justiční spolupráce v trestních věcech.

Rada ve svých závěrech o zlepšení trestního soudnictví v kyberprostoru z 9. června 2016 požádala Komisi, aby vytvořila zabezpečený internetový portál pro elektronické žádosti a odpovědi a příslušné postupy. Cílem je zvýšit účinné využívání postupů a standardních formulářů pro získávání elektronických důkazů v rámci vzájemné pomoci.

V reakci na tuto žádost se připravuje referenční portál, který bude sloužit jako nástroj pro zabezpečenou komunikaci mezi příslušnými orgány členských států za účelem získávání důkazů a poskytování vzájemné pomoci v trestních věcech.

Související odkazy

Platforma IT pro výměnu elektronických důkazů mezi justičními orgány

Zlepšování přeshraničního přístupu k elektronickým důkazům

Poslední aktualizace: 20/01/2023

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.