Digitalt system til udveksling af elektroniske beviser

Der er ved at blive oprettet et nyt redskab til støtte for og fremme af det retlige samarbejde i straffesager.

I Rådets konklusioner af 9. juni 2016 om styrkelse af strafferetten i cyberspace anmodede Rådet Kommissionen om at udvikle en sikker onlineportal til brug for elektroniske anmodninger og svar og de relevante procedurer. Målet er at øge den effektive anvendelse af procedurer til gensidig bistand og standardiserede formularer til fremskaffelse af elektronisk bevismateriale.

Som svar på denne anmodning er der ved at blive udarbejdet en referencegennemførelsesportal, der skal tjene som et redskab til sikker kommunikation mellem de kompetente myndigheder i medlemsstaterne med henblik på fremskaffelse af bevismateriale og gensidig bistand i straffesager.

Tilknyttede links

IT-platform til udveksling af elektroniske beviser mellem retslige myndigheder

Bedre grænseoverskridende adgang til elektronisk bevismateriale

Sidste opdatering: 20/01/2023

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.