Sähköisen todistusaineiston digitaalinen vaihtojärjestelmä

Valmisteilla on uusi väline rikosoikeudellisen yhteistyön tukemiseksi ja helpottamiseksi.

Neuvosto antoi 9. kesäkuuta 2016 päätelmät rikosoikeudellisten toimien tehostamisesta kybertoimintaympäristössä. Niissä komissiota pyydettiin kehittämään suojattu verkkoportaali sähköisiä pyyntöjä ja vastauksia sekä niihin liittyviä menettelyjä varten. Tavoitteena on tehostaa keskinäisen avunannon menettelyjen ja vakiolomakkeiden käyttöä sähköisen todistusaineiston hankkimiseksi.

Tämän pyynnön johdosta on ryhdytty valmistelemaan viiteportaalia, jonka on määrä toimia jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välisen suojatun viestinnän välineenä todisteiden hankkimiseksi ja keskinäisen oikeusavun antamiseksi rikosasioissa.

Linkkejä

Tietotekniikka-alusta sähköisen todistusaineiston vaihtamiseksi oikeusviranomaisten välillä

Sähköinen todistusaineisto helpommin saataville toisesta maasta

Päivitetty viimeksi: 20/01/2023

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.