Digitalni sustav razmjene e-dokaza

Trenutačno se izrađuje novi alat namijenjen podupiranju i olakšavanju pravosudne suradnje u kaznenim stvarima.

Zaključcima Vijeća o unapređenju kaznenog pravosuđa u kiberprostoru od 9. lipnja 2016. Vijeće je od Komisije zatražilo da razvije siguran internetski portal namijenjen elektroničkim zahtjevima i odgovorima na njih te odgovarajuće postupke. Cilj je povećati učinkovitu upotrebu postupaka uzajamne pomoći i standardiziranih obrazaca za pribavljanje elektroničkih dokaza.

Kao odgovor na taj zahtjev priprema se referentni portal za provedbu koji će služiti kao alat za sigurnu komunikaciju među nadležnim tijelima država članica radi pribavljanja dokaza i pružanja uzajamne pomoći u kaznenim stvarima.

Druge poveznice

IT platforma za razmjenu elektroničkih dokaza među pravosudnim tijelima

Poboljšavanje prekograničnog pristupa elektroničkim dokazima

Posljednji put ažurirano: 20/01/2023

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.