Sistemul de schimb digital de probe electronice

Pentru a sprijini și facilita cooperarea judiciară în materie penală va fi creat în curând un nou instrument.

În concluziile Consiliului privind îmbunătățirea justiției penale în spațiul cibernetic din 9 iunie 2016, Consiliul a solicitat Comisiei să creeze un portal securizat unde să poată fi depuse cereri și primi răspunsuri electronice și să fie derulate procedurile corespunzătoare, astfel încât procedurile de asistență reciprocă să se deruleze mai rapid și formularele-tip de obținere a probelor electronice să poată fi utilizate într-un mod mai eficient.

Ca răspuns la solicitarea Consiliului, în prezent se lucrează la crearea unui portal care va servi drept instrument de comunicare securizată între autoritățile competente ale statelor membre în scopul obținerii de probe și al acordării de asistență reciprocă în materie penală.

Linkuri utile

Platforma informatică pentru schimbul de probe electronice între autoritățile judiciare

Îmbunătățirea accesului transfrontalier la probele electronice

Ultima actualizare: 20/01/2023

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.