Digitalni sistem za izmenjavo e-dokazov

Trenutno se ustvarja novo orodje, namenjeno podpori in olajšanju pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah.

Svet je v sklepih o izboljšanju kazenskega pravosodja v kibernetskem prostoru z dne 9. junija 2016 Komisijo pozval, naj razvije varen spletni portal za elektronske zahtevke in odzive ter ustrezne postopke, da bi se povečala učinkovita uporaba postopkov medsebojne pravne pomoči in standardiziranih obrazcev za pridobitev elektronskih dokazov.

V odziv na ta poziv se pripravlja referenčni izvedbeni portal, ki bo služil kot orodje za varno komunikacijo med pristojnimi organi držav članic za namene pridobivanja dokazov in zagotavljanja medsebojne pravne pomoči v kazenskih zadevah.

Sorodni povezavi

Platforma IT za izmenjavo elektronskih dokazov med pravosodnimi organi

Izboljšanje čezmejnega dostopa do elektronskih dokazov

Zadnja posodobitev: 20/01/2023

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.