Informace pro orgány vydávající evropské dědické osvědčení

Při vydávání evropského dědického osvědčení si může daný orgán od jiného členského státu vyžádat údaje z některých rejstříků. Na této stránce jsou uvedeny veškeré nezbytné informace pro jednotlivé členské státy.

Informace pro orgány vydávající evropské dědické osvědčení

Při přezkoumávání žádosti o vydání evropského dědického osvědčení podle čl. 66 odst. 5 nařízení o dědictví může vydávající orgán (například soud nebo notář) požádat o informace z jiného členského státu. Příslušný orgán v dožádaném členském státě musí poté vydávajícímu orgánu poskytnout informace uchovávané zejména v rejstřících nemovitostí, v matrikách a rejstřících, které uchovávají listiny a skutečnosti významné pro dědění nebo úpravu majetkových poměrů v manželství nebo v obdobných majetkových režimech zůstavitele, pokud by příslušný orgán byl oprávněn takové informace podle vnitrostátního práva poskytnout jinému vnitrostátnímu orgánu.

V zájmu usnadnění výměny informací mezi členskými státy poskytuje tento oddíl informace o rejstřících, které existují v každém členském státě, o uchovaných informacích a postupech a podmínkách, za nichž lze informace získat.

Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.

Související odkaz

Obecné informace o obchodních rejstřících, rejstřících nemovitostí a insolvenčních rejstřících na úrovni EU a členských států

Poslední aktualizace: 07/09/2023

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.