Informacije za tijela koja izdaju Europsku potvrdu o nasljeđivanju

Za izdavanje Europske potvrde o nasljeđivanju nadležno tijelo može zatražiti informacije iz registara druge države članice. Na ovoj stranici navedene su informacije za pojedine države članice koje su relevantne za takve upite.

Informacije za tijela koja izdaju Europsku potvrdu o nasljeđivanju

Pri razmatranju zahtjeva za izdavanje Europske potvrde o nasljeđivanju, tijelo izdavanja (npr. sud ili javni bilježnik) može u skladu s člankom 66. stavkom 5. Uredbe o nasljeđivanju tražiti informacije od druge države članice. Nadležno tijelo u toj državi članici mora tijelu izdavanja dostaviti informacije iz zemljišnih knjiga, matičnih knjiga i upisnika u koji se upisuju isprave i činjenice od važnosti za nasljeđivanje ili za režim bračne stečevine ili ekvivalentni imovinski režim umrlog, ako bi to nadležno tijelo po nacionalnom pravu bilo ovlašteno dostaviti takve podatke drugom nacionalnom tijelu.

Kako bi se olakšala razmjena informacija među državama članicama, u ovom se odjeljku navode informacije o registrima koji postoje u državama članicama, informacije koje se upisuju u te registre te postupci i uvjeti pod kojima se informacije mogu dobiti.

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Druge poveznice

Opće informacije o poslovnim registrima, zemljišnim knjigama i registrima nesolventnosti na razini EU-a i država članica

Posljednji put ažurirano: 07/09/2023

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.