Tájékoztató az európai öröklési bizonyítványt kiállító hatóságok számára

Az európai öröklési bizonyítvány kiállításakor a hatóságok bekérhetnek bizonyos információkat más tagállamok nyilvántartásaiból. Ez az oldal minden szükséges tudnivalót közread az egyes tagállamokra vonatkozóan.

Tájékoztató az európai öröklési bizonyítványt kiállító hatóságok számára

Az európai öröklési bizonyítvány kiállítása iránti kérelem elbírálásakor az öröklési rendelet 66. cikkének (5) bekezdése lehetővé teszi a kiállító hatóság (például bíróság vagy közjegyző) számára, hogy információt kérjen egy másik tagállamtól. A megkeresett tagállam illetékes hatóságának ezt követően a kiállító hatóság rendelkezésére kell bocsátania különösen az ingatlan-nyilvántartásokban, az anyakönyvi nyilvántartásokban, valamint az öröklés vagy az örökhagyó házassági vagyonjogi rendszere vagy azzal egyenértékű vagyonjogi rendszere szempontjából releváns iratokat és tényeket rögzítő nyilvántartásokban tárolt információkat, amennyiben a nemzeti jog alapján az illetékes hatóság felhatalmazást kapna arra, hogy ezeket az információkat egy másik nemzeti hatóság rendelkezésére bocsássa.

A tagállamok közötti információcsere megkönnyítése érdekében ez a rész tájékoztatást nyújt az egyes tagállamokban létező nyilvántartásokról, az egyes nyilvántartásokban tárolt információkról, valamint azokról az eljárásokról és feltételekről, amelyek mellett az információk beszerezhetők.

Ha szeretne részletesebben tájékozódni valamelyik tagállamról, válassza ki a kívánt ország zászlaját.

Kapcsolódó link

Általános információ az uniós és tagállami szintű cégnyilvántartásokról, ingatlan-nyilvántartásokról és fizetésképtelenségi nyilvántartásokról

Utolsó frissítés: 07/09/2023

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.