Šīs vietnes saturs tagad tiek tulkots. Paldies par sapratni.
Taču informācija ir pieejama šādā(-s) valodā(-s):
Swipe to change

Informācija iestādēm, kuras izdod Eiropas mantošanas apliecību (EMA)

Austrija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)