Informații destinate autorităților care eliberează un certificat european de moștenitor

Atunci când eliberează un certificat european de moștenitor, o autoritate le poate solicita autorităților din alt stat membru informații care figurează în anumite registre. Această pagină oferă toate informațiile necesare pentru diferitele state membre.

Informații destinate autorităților care eliberează un certificat european de moștenitor

Atunci când se examinează o cerere de eliberare a unui certificat european de moștenitor, articolul 66 alineatul (5) din Regulamentul privind succesiunile permite autorității emitente (de exemplu, unei instanțe sau unui notar) să solicite informații de la un alt stat membru. Autoritatea competentă din statul membru căruia îi este adresată solicitarea trebuie să furnizeze autorității emitente informațiile cuprinse în special în registrele funciare, în registrul stării civile și în registrele cuprinzând documente și elemente de fapt relevante pentru succesiune sau pentru aspectele patrimoniale ale regimului matrimonial sau ale unui regim patrimonial echivalent aplicat defunctului, în cazul în care respectiva autoritate competentă ar fi autorizată, în temeiul legislației naționale, să furnizeze astfel de informații unei alte autorități naționale.

Pentru a facilita schimbul de informații dintre statele membre, această secțiune oferă informații privind registrele existente în fiecare stat membru, privind informațiile cuprinse în fiecare dintre aceste registre, precum și privind procedurile și condițiile în care pot fi obținute informațiile.

Pentru informații detaliate de la nivel național, selectați drapelul țării care vă interesează.

Link conex

Informații generale privind registrele comerțului, registrele funciare și registrele de insolvență la nivelul UE și al statelor membre

Ultima actualizare: 07/09/2023

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.