Informacije za organe, ki izdajo evropsko potrdilo o dedovanju

Pri izdaji evropskega potrdila o dedovanju lahko organ od druge države članice zahteva informacije iz določenih registrov. Na tej strani so na voljo vse potrebne informacije za posamezne države članice.

Informacije za organe, ki izdajo evropsko potrdilo o dedovanju

Pri obravnavanju zahtevka za izdajo evropskega potrdila o dedovanju lahko organ izdajatelj (na primer sodišče ali notar) v skladu s členom 66(5) uredbe o dedovanju od drugih držav članic zahteva informacije. Pristojni organ zaprošene države članice mora organu izdajatelju zagotoviti informacije, zlasti iz zemljiških knjig, matičnih knjig in registrov, v katere se vpišejo listine in dejstva, pomembna za dedovanje ali za premoženjska razmerja med zakoncema ali za primerljiva premoženjska razmerja zapustnika, če je ta pristojni organ po nacionalnem pravu pooblaščen za zagotavljanje takšnih informacij drugemu nacionalnemu organu.

Da bi se olajšala izmenjava informacij med državami članicami, ta oddelek vsebuje informacije o registrih, ki obstajajo v vsaki državi članici, informacijah, ki se hranijo v njih, ter postopkih in pogojih, pod katerimi je te informacije mogoče pridobiti.

Za podrobnejše informacije o posamezni državi izberite ustrezno zastavico.

Sorodna povezava

Splošne informacije o poslovnih registrih, zemljiških knjigah in registrih plačilne nesposobnosti na ravni EU in držav članic

Zadnja posodobitev: 07/09/2023

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.