Vyhledat znalce

Informace o vyhledání znalce v zemích EU.

Znalec je osoba jmenovaná soudem nebo stranami soudního řízení, aby poskytla své odborné stanovisko v určité záležitosti v rámci soudního řízení. Povinností znalce je sloužit soudu, a to i v případě, že je byl jmenován stranami.

Úkoly a povinnosti znalců obvykle stanoví vnitrostátní právní předpisy. Pro uznání osoby za znalce v soudním řízení stanoví většina zemí určité požadavky (vzdělání, odborná příprava a/nebo osvědčení). V současné době neexistuje mezi členskými státy žádná dohoda o požadavcích na (soudní) znalce a mezi vnitrostátními nomenklaturami jsou podstatné rozdíly.

Existuje řada typů znalců:

  • znalecký svědek bude požádán o výklad faktů a/nebo o poskytnutí stanoviska na základě svých odborných znalostí v technických otázkách nebo na základě zkušeností, pokud jde o objasnění argumentů účastníků řízení,
  • technický znalec bude požádán o stanovisko týkající se technických nebo vědeckých otázek,
  • právní znalec může být konzultován ohledně pravidel, postupů a práv vztahujících se na cizí právo,
  • další znalci.

Vnitrostátní informační přehledy o znalcích a znaleckých posudcích poskytují údaje o existujících vnitrostátních seznamech a rejstřících znalců, požadavcích, které musí znalci plnit, odměňování a odpovědnosti znalců, jakož i informace o vedení znaleckých řízení.

 

Tyto vnitrostátní informační přehledy sestavil Evropský institut pro expertizu a znalce v rámci projektu „Vyhledání znalce“ financovaného z programu Evropské komise nazvaného Spravedlnost.

Poslední aktualizace: 17/11/2021

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.