Leia ekspert

Näita rohkemNäita vähem

Teave eksperdi leidmise kohta ELi riikides.

Ekspert on kohtu või poole määratud isik, kes jagab kohtumenetluse käigus oma eriteadmisi teatavas valdkonnas. Isegi juhul, kui eksperdi on määranud üks pooltest, vastutab ta kohtu ees.

Tavaliselt on eksperdi ülesanded ja vastutus sätestatud siseriiklikes õigusnormides. Enamik riike on sätestanud nõuded (haridus, koolitus ja /või sertifitseerimine) kohtumenetluses eksperdina tunnustamise kohta. Praegu ei ole liikmesriikidevahelist kokkulepet (kohtu)ekspertidele esitatavate nõuete kohta ja riiklikud nimekirjad erinevad üksteisest märkimisväärselt.

Eksperte on mitut liiki:

  • kui ekspert kuulatakse ära tunnistajana, palutakse tal tõlgendada asjaolusid ja/või esitada arvamus, mis põhineb tema teadmistel teatavas valdkonnas või kogemustel, mis aitavad selgitada poolte väiteid;
  • tehnilisel eksperdil palutakse esitada oma arvamus tehnilistes või teaduslikes küsimustes;
  • õiguseksperdiga võidakse konsulteerida välisriigi õiguses kohaldatavate õigusnormide, tavade ja õiguste osas;
  • teised eksperdid.

Liikmesriikide teabelehtedelt ekspertide ja ekspertteadmiste kohta leiate olemasolevad riiklikud ekspertide nimekirjad ja registrid ning teavet ekspertidele esitatavate nõuete, ekspertide tasu ja vastutuse ning ekspertiisi teostamise kohta.

 

Need teabelehed on koostanud Euroopa asjatundlikkuse ja ekspertide instituut (European Expertise and Expert Institute (EEEI)) projekti „Leia ekspert“ käigus, mida rahastati Euroopa Komisjoni õigusprogrammi raames.

Viimati uuendatud: 17/11/2021

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.