Asiantuntijahaku

Tietoa asiantuntijan hakemisesta EU-maissa.

Asiantuntija on tuomioistuimen tai asianosaisten nimeämä henkilö, joka antaa asiantuntija-apua tietyssä aiheessa oikeudenkäyntimenettelyn aikana. Asiantuntija on tuomioistuimen palveluksessa, vaikka hän olisi asianosaisten nimeämä.

Asiantuntijoiden tehtävistä ja velvollisuuksista säädetään yleensä kansallisessa lainsäädännössä. Useimmissa maissa on asetettu mm. koulutusta ja/tai sertifiointia koskevia vaatimuksia asiantuntijan nimeämiselle. Jäsenmaiden välillä ei tällä hetkellä ole sopimusta tällaisista vaatimuksista, ja kansalliset nimikkeet poikkeavat merkittävästi toisistaan.

Asiantuntijoita on monentyyppisiä:

  • Asiantuntijatodistajaa pyydetään tulkitsemaan tosiseikkoja ja/tai antamaan teknisiin kysymyksiin liittyvän asiantuntemuksensa tai kokemuksensa perusteella lausunnon, jolla pyritään selventämään osapuolten väitteitä.
  • Tekniseltä asiantuntijalta pyydetään lausuntoa teknisistä tai tieteellisistä kysymyksistä.
  • Oikeudellista asiantuntijaa voidaan kuulla ulkomaiseen lainsäädäntöön liittyvistä säännöistä, käytännöistä ja oikeuksista.
  • Muut asiantuntijat.

Asiantuntijoita ja asiantuntemusta koskevilla jäsenmaiden tietosivuilla annetaan tietoa kansallisista asiantuntijaluetteloista ja -rekistereistä, asiantuntijoille asetetuista vaatimuksista, heidän palkkioistaan ja vastuistaan sekä asiantuntijoiden käytöstä oikeudenkäynnissä.

 

Jäsenmaiden tietosivut on koonnut European Expert and Expertise Institute (EEEI) Euroopan komission oikeusalan ohjelmasta rahoitetun asiantuntijahakuja käsittelevän hankkeen yhteydessä.

Päivitetty viimeksi: 17/11/2021

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.