Pronađite stručnjaka

Švedska

Sadržaj omogućio
Švedska

I. Popisi i registri vještaka

U Švedskoj nema registara ni evidencija vještaka te nema planova za uvođenje takvih evidencija.

II. Kvalifikacije vještaka

Nije primjenjivo.

III. Naknada za rad vještaka

Nije dostupno.

IV. Odgovornost vještaka

Nije dostupno.

V. Dodatne informacije o postupcima vještačenja

1. Imenovanje vještaka

(a) Imenovanje koje provodi sud

Neuobičajeno je da u okviru sudskog postupka sud sam imenuje vještaka.

(b) Imenovanje koje provode stranke

U Švedskoj vještake koji sudjeluju u sudskim postupcima obično zapošljava stranka u postupku, što znači da će se pravila koja se primjenjuju na svjedoke primjenjivati i na vještake („sudski vještak”).

2. Postupak

Švedska sudska praksa temelji se na načelu slobodnog ispitivanja dokaza, što znači da se podneseni dokazi ne odbijaju samo zbog postupovnih razloga. Stoga se vrijednost svjedočenja vještaka temelji na zaključcima i svjedočenju u svakom pojedinačnom predmetu. Sud ocjenjuje dokaznu vrijednost izjave, a stranke moraju utvrditi vjerodostojnost i sposobnost svjedoka da donese zaključke (putem ispitivanja i unakrsnog ispitivanja).

Švedski Zakon o sudskom postupku i njegova pravila o dokazivanju općenito se temelje na načelima neposrednosti ocjene dokaza, koncentracije postupka i usmenog izlaganja.

Izjavi svjedoka najveća se važnost pridaje u slučaju smanjenog rizika od nesporazuma, na primjer kad se svjedok osobno pojavi pred sudom s obzirom na to da sud može lakše procijeniti pouzdanost i vjerodostojnost izjave. Pravilom se u određenom smislu jamči i pravo stranaka na unakrsno ispitivanje (očuvanje načela ravnopravnosti).

Iz tih načela proizlazi da se dokazi u većoj ili manjoj mjeri uvijek predstavljaju na glavnoj raspravi pred sudom. Dokazne izjave stoga se moraju izravno i usmeno iznijeti sudu. Pisane izjave / izjave pod prisegom / ispitivanje putem videokonferencijske veze u pravilu se neće prihvatiti kao zamjena za izjavu koja se iznosi osobno (uz iznimku videosnimaka izjava maloljetnika).

Uzimanje izjava izvan okvira glavne rasprave i provedba ispitivanja na glavnoj raspravi putem telefona i videokonferencijske veze u većoj su mjeri dopušteni od 2008.: videokonferencijska veza – obično u konferencijskoj dvorani na sudu u sudskom okrugu svjedoka – općenito je prihvaćeno jednako kao davanje izjave osobno pred sudom.

U praksi se zabrana uzimanja izjave pod prisegom ne primjenjuje na potvrde koje izdaju liječnici i javni ili državni službenici. Međutim, to uvijek ovisi o predmetu i dostupnim dokazima.

Sudsko vještačenje uređeno je švedskim Zakonom o sudskom postupku koji je dostupan na sljedećim poveznicama:

švedski Zakon o sudskom postupku (1942:740)

švedski Zakon o sudskom postupku (1998:000) (poglavlje 40., stranica 215. i dalje, nije ažurirano)

 

Navedene informacije prikupljene su u okviru projekta „Pronađite vještaka” od kontakata iz svake države članice koje je odabrao Europski institut za stručno znanje i vještačenje (EEEI).

Posljednji put ažurirano: 22/12/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.