Pronađite stručnjaka

Informacije o tome kako pronaći vještaka u državama članicama.

Vještaka imenuje sud ili stranke kako bi tijekom sudskog postupka dao svoje stručno mišljenje o određenom predmetu. On odgovara sudu čak i ako su ga imenovale stranke.

Njegove su dužnosti i odgovornosti obično utvrđene nacionalnim propisima. Većina zemalja propisuje zahtjeve (u pogledu obrazovanja, osposobljavanja i/ili certificiranja) da bi se osobu priznalo kao vještaka u sudskim postupcima. Trenutačno ne postoji nikakav dogovor među državama članicama o zahtjevima u pogledu (sudskih) vještaka pa se nacionalne nomenklature znatno razlikuju.

Postoje razne vrste vještaka:

  • sudski vještak tumači činjenice i/ili daje mišljenje na temelju stručnog znanja o tehničkim pitanjima ili iskustva kako bi se razjasnili argumenti stranaka;
  • tehnički sudski vještak daje mišljenje o tehničkim ili znanstvenim pitanjima;
  • pravni sudski vještak savjetuje o pravilima, praksama i pravima primjenjivima na strano pravo;
  • ostali vještaci.

U nacionalnim informativnim člancima o vještacima i vještačenju nalaze se informacije o nacionalnim popisima i registrima vještaka, zahtjevima kojih se vještaci moraju pridržavati, njihovim nagradama i obvezama te informacije o obavljanju vještačenja.

 

Te je nacionalne informativne članke sastavio Europski institut za stručnjake i stručno znanje (EEEI) u okviru projekta „Pronađite vještaka” koji se financira iz Komisijina programa Pravosuđe.

Posljednji put ažurirano: 17/11/2021

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.