Eksperto paieška

Švedija

Turinį pateikė
Švedija

I. Ekspertų sąrašai ir registrai

Švedijoje nėra ekspertų registrų ar jų registracijos duomenų ir nėra planų tokius registracijos duomenis pradėti kaupti.

II. Ekspertų kvalifikacija

Netaikytina.

III. Ekspertų atlyginimas

Nėra duomenų.

IV. Ekspertų civilinė atsakomybė

Nėra duomenų.

V. Papildoma informacija apie eksperto dalyvavimą procese

1. Ekspertų skyrimas

a) Ekspertą skiria teismas

Savo iniciatyva skirti ekspertą teismo procese teismui yra neįprasta.

b) Ekspertą skiria šalys

Švedijoje teismo procese dalyvaujančius ekspertus paprastai pasamdo šalis teisminio bylos nagrinėjimo metu, o tai reiškia, kad liudytojams taikomos teisės normos taikomos ir ekspertui (toliau – liudytojas ekspertas).

2. Procedūra

Švedijos teismų tradicija grindžiama laisvo įrodymų vertinimo principu, o tai reiškia, kad pateikti įrodymai nebus atmesti vien procesiniais pagrindais. Todėl liudytojo eksperto parodymų vertė grindžiama išvadomis ir parodymais kiekvienu konkrečiu atveju. Pareiškimo įrodomąją vertę nustato teismas, o liudytojo patikimumą ir kompetenciją daryti išvadas turės įrodyti šalys (per apklausą ir kryžminę apklausą).

Švedijos Teismo proceso kodeksas ir jame išdėstytos įrodinėjimo taisyklės apskritai grindžiamos įrodymų betarpiškumo, proceso koncentravimo ir žodinio pateikimo principais.

Liudytojo pareiškimas didžiausią vertę turi tada, kai yra mažesnė nesusipratimų rizika, t. y., kai atvykstama asmeniškai: Teismui lengviau įvertinti pareiškimo tikrumą ir patikimumą. Kai kuriais atžvilgiais šia teisės norma taip pat užtikrinama šalių teisė atlikti kryžminę apklausą (išsaugoti procesinės lygybės principą).

Šių principų rezultatas – įrodymai daugmaž visada pristatomi teisme, pagrindiniame posėdyje. Todėl įrodinėjimo pareiškimai turi būti tiesiogiai žodžiu pristatyti teismui. Rašytiniai pareiškimai / rašytiniai patvirtinimai / vaizdo apklausos paprastai nepriimami kaip asmeniško pareiškimo pakaitalas (išskyrus nepilnamečių pareiškimų vaizdo įrašus).

Nuo 2008 m. žodiniai parodymai ne pagrindiniame teismo posėdyje ir apklausų telefonu bei vaizdo konferencijos būdu naudojimas pagrindiniame posėdyje leidžiami dažniau: vaizdo konferencija – paprastai teismo konferencijų salėje, esančioje liudytojo teisminėje apylinkėje – apskritai priimama kaip lygiavertė atvykimui į teismą.

Praktikoje rašytinių patvirtinimų draudimas netaikomas gydytojų ir pareigūnų ar valstybės tarnautojų išduodamiems pažymėjimams; tačiau tai visada sprendžiama pagal bylą ir turimus įrodymus.

Teismo ekspertizė reglamentuojama Švedijos Teismo proceso kodekse ir yra aprašyta čia:

Švedijos Teismo proceso kodeksas (1942:740)

Švedijos Teismo proceso kodeksas (1998:000) (40 skyrius, p. 215 s., neatnaujinta)

 

Čia pateikta informacija buvo surinkta per Eksperto paieškos projektą iš kiekvienos šalies kontaktinių asmenų, kuriuos atrinko Europos ekspertizės ir ekspertų institutas (EEEI).

Paskutinis naujinimas: 22/12/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.