Een deskundige zoeken

Zweden

Inhoud aangereikt door
Zweden

I. Lijsten en registers van deskundigen

In Zweden worden geen lijsten of registers van deskundigen bijgehouden en zijn er geen plannen om dergelijke registers in te voeren.

II. Kwalificaties van deskundigen

Niet van toepassing.

III. Vergoeding van deskundigen

Niet beschikbaar.

IV. Aansprakelijkheid van deskundigen

Niet beschikbaar.

V. Aanvullende informatie over deskundigenprocedures

1. Benoeming van deskundigen

a) Benoeming door een rechtbank

Het is ongebruikelijk dat de rechtbank zelf een deskundige benoemt in een gerechtelijke procedure.

b) Benoeming door de partijen

In Zweden worden deskundigen die in een gerechtelijke procedure optreden, meestal ingeschakeld door een partij bij een proces, wat betekent dat de regels die gelden voor getuigen ook van toepassing zijn op de deskundige. (“getuige-deskundige”)

2. Procedure

De Zweedse rechtstraditie is gebaseerd op het beginsel van vrij onderzoek van bewijsmateriaal, wat betekent dat het overgelegde bewijsmateriaal niet louter op procedurele gronden wordt afgewezen. De getuigenis van een getuige-deskundige ontleent dus zijn waarde aan de conclusies en verklaringen in elke afzonderlijke zaak. De bewijskracht van de verklaring wordt door de rechtbank beoordeeld en de geloofwaardigheid en de vakbekwaamheid van de getuige om de conclusies te trekken, moeten door partijen worden vastgesteld (door middel van een verhoor en een kruisverhoor).

Het Zweedse wetboek van procesrecht en de regels daarin inzake bewijsvoering zijn in het algemeen gebaseerd op de beginselen van onmiddellijkheid van bewijs, concentratie van het proces en mondelinge voordracht.

Een getuigenverklaring is het meest waardevol wanneer het risico op misverstanden afneemt, wat het geval is wanneer de getuige persoonlijk verschijnt: voor de rechtbank is het gemakkelijker om de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de verklaring te beoordelen. In sommige opzichten waarborgt de regel ook het recht van de partijen op kruisverhoor (behoud van het beginsel van gelijkheid van wapens).

Een gevolg van deze beginselen is dat het bewijsmateriaal min of meer altijd wordt gepresenteerd tijdens de hoofdzitting voor de rechtbank. Bewijsverklaringen moeten daarom rechtstreeks en mondeling voor de rechtbank worden gepresenteerd. Schriftelijke verklaringen/verklaringen onder ede/gefilmde verhoren worden normaal gesproken niet geaccepteerd als vervanging voor een persoonlijke verklaring (met uitzondering van video-opnamen van verklaringen door jeugdigen).

Sinds 2008 wordt steeds vaker toegestaan dat getuigenverklaringen en verhoren in het kader van de hoofdzitting per telefoon of per videoconferentie plaatsvinden: videoconferentie – meestal in een vergaderzaal in een rechtbank binnen het gerechtelijke district van de getuige – wordt algemeen aanvaard als gelijkwaardig aan een verschijning in persoon voor de rechtbank.

In de praktijk wordt het verbod op verklaringen onder ede niet toegepast op attesten die door artsen en ambtenaren worden afgegeven; dit is echter altijd afhankelijk van de zaak en het beschikbare bewijsmateriaal.

Op het gerechtelijk deskundigenonderzoek zijn de bepalingen van het Zweedse wetboek van procesrecht van toepassing, meer bepaald:

Zweeds wetboek van procesrecht (1942:740)

Zweeds wetboek van procesrecht (1998:000) (hoofdstuk 40, blz. 215 s., niet bijgewerkt)

 

De hier gepresenteerde informatie is in het kader van het project “Een deskundige zoeken” verzameld bij nationale contactpunten die zijn geselecteerd door het European Expertise & Experts Institute EEEI.

Laatste update: 22/12/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.