Găsiți un expert

Informații privind modul în care puteți găsi un expert în țările UE.

Un expert este o persoană numită de instanță sau de părți și căreia i se cere avizul în legătură cu un anumit subiect în cadrul unei proceduri judiciare. Datoria expertului este față de instanță chiar și în cazul în care părțile sunt cele care l-au desemnat.

De obicei, sarcinile și responsabilitățile experților sunt definite de legislația națională. Majoritatea țărilor prevăd cerințe (în materie de educație, formare și/sau certificare) pentru ca o persoană să poată avea calitatea de expert în procedurile judiciare. În prezent, nu există niciun acord între statele membre cu privire la cerințele pe care experții (judiciari) trebuie să le îndeplinească, iar nomenclatoarele diferă în mod semnificativ de la o țară la alta.

Există numeroase tipuri de experți:

  • martorii experți sunt cei care interpretează faptele și/sau emit un aviz pe baza expertizei lor în materie tehnică sau pe baza experienței lor, pentru a clarifica argumentele părților;
  • experții tehnici emit avize cu privire la aspecte tehnice sau științifice;
  • experții juridici sunt consultați cu privire la normele, practicile și drepturile aplicabile în alte jurisdicții;
  • alte tipuri de experți.

Fișele informative naționale privind experții și expertiza vă oferă informații cu privire la listele și registrele de experți care există în statele membre, cerințele pe care trebuie să le îndeplinească experții, remunerarea și răspunderea experților, precum și informații cum își desfășoară activitatea experții.

 

Aceste fișe informative naționale au fost compilate de către Institutul European de Expertiză și Experți (EEEI) în cadrul proiectului „Cum puteți găsi un expert”, finanțat prin programul „Justiție” al Comisiei Europene.

Ultima actualizare: 17/11/2021

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.