Găsiți un expert

Malta

Conținut furnizat de
Malta

I. Listele și registrele de experți

Instanța poate să utilizeze o listă sau un registru de persoane interesate să presteze servicii în calitate de experți. Lista sau registrul este ținut(ă) de Departamentul de Justiție. Membrii sistemului judiciar păstrează puterea de apreciere cu privire la persoana pe care o numesc în calitate de expert judiciar din lista/registrul pus(ă) la dispoziția lor pentru uz intern. Acest registru este destinat utilizării exclusive în cadrul sistemului judiciar. Persoanele interesate să presteze servicii în calitate de experți judiciari trebuie să își exprime interesul în acest sens, pentru ca numele și datele lor să fie incluse pe lista Departamentului de Justiție. Aceștia nu depun jurământ; totuși, li se solicită să completeze un formular privind procesul de diligență, prin care își dau consimțământul pentru verificările efectuate de Departamentul de Justiție, și să depună, odată cu formularul, o copie certificată pentru conformitate cu originalul a împuternicirii și/sau a calificărilor lor, un certificat recent de cazier judiciar, un CV Europass și o scrisoare de intenție scrisă de mână. Numărul total de persoane interesate să presteze servicii în calitate de experți judiciari este de aproximativ 1 000. Totuși, judecătorii și magistrații pot să numească orice persoană pe care o consideră adecvată și competentă, chiar dacă aceasta nu figurează pe listă (instanțele au libertatea de alegere). În cele din urmă, instanțele publică, de asemenea, trei liste de experți judiciari, și anume arhitecți și ingineri constructori, contabili și ingineri. Acestea sunt publicate în Monitorul Oficial în fiecare an.

O listă a experților pentru 2019 este publicată aici (p. 4 și următoarele din PDF).

II. Calificările experților

Pentru a se numi experți, aceștia trebuie să fie calificați, dar nu este obligatoriu să fie membri ai unei organizații profesionale. Nu există niciun sistem de dezvoltare profesională continuă și nicio cerință de îmbunătățire periodică. Nu există cursuri pentru experți. Titlul de expert nu este protejat și nu există nicio distincție între diferite tipuri de experți. Lista/registrul de persoane interesate să presteze servicii în calitate de experți, care este ținut(ă) de Departamentul de Justiție, este clasificat(ă) în funcție de domeniul de expertiză.

III. Remunerația experților

Remunerația experților se calculează conform unui tarif fix, dar nu există restricții privind modalitatea în care un expert poate fi remunerat. Expertul este plătit de către una dintre părți, dar instanța este cea care decide care dintre părți trebuie să plătească cheltuielile. Există posibilitatea ca părțile să beneficieze de asistență judiciară și nu există tarife impuse în acest sens. În ceea ce privește plata în avans, instanța poate să dispună ca părțile să facă un vărsământ în instanță, care va fi retras de către expert după ce acesta și-a îndeplinit atribuțiile.

IV. Răspunderea experților

Principiile generale ale dreptului răspunderii civile și ale dreptului contractelor se aplică fără limită privind răspunderea. Experții nu au obligația de a deține o asigurare de răspundere civilă profesională.

V. Informații suplimentare

Numirea experților este reglementată de articolele 644-682 din Codul de Organizare și Procedură Civilă, cap. 12 din legislația Maltei.

În plus, în materie penală, numirea experților este reglementată de articolele 650-657 din Codul Penal, cap. 9 din legislația Maltei.

Numirea experților

În acțiunile civile, experții sunt numiți de către instanță sau chiar pot fi sugerați de către părți. Astfel, experții sunt numiți fie la cererea instanței, fie la cererea părților, în cauzele în care trebuie să se stabilească puncte tehnice. Astfel se întâmplă, de exemplu, în chestiunile legate de construcții, accidentele rutiere, aspectele contabile, problemele medicale și evaluarea daunelor.

În cauzele penale, experții sunt aleși de instanță. Procedura contestării acestor experți este aceeași ca cea pentru cauzele civile. În cauzele penale, experții își pot prezenta raportul verbal sau în scris, conform instrucțiunilor instanței. Raportul trebuie să specifice faptele și circumstanțele pe care se bazează concluziile experților. În cazul în care raportul este prezentat verbal, acesta trebuie să fie transcris de către grefier sau de persoana care acționează în locul său.

1. Numirea de către o instanță

Experții au obligația legală de a declara conflictele de interese. Rapoartele experților numiți de instanță au mai multă însemnătate decât rapoartele experților numiți de către părți.

2. Numirea de către părți

Nu există niciun proces special pentru numirea de către una dintre părți. Un singur expert poate fi numit în comun, prin acordul părților. Instanța poate dispune ca părțile să numească un singur expert.

VI. Procedură

A) Procedura civilă

Nu există nicio diferență în ceea ce privește procedura de numire pentru procedura preliminară sau pentru procedurile anterioare procesului.

1. Raportul de expertiză

Se așteaptă de la părți să furnizeze expertului instrucțiuni detaliate și întrebările la care expertul ar trebui să răspundă. Hotărârea instanței prin care este numit un expert trebuie să conțină termenii de referință pe care expertul trebuie să îi examineze. După ce își prezintă rapoartele și sunt plătiți, experților li se solicită să depună un jurământ cu privire la rapoartele lor și, în acel moment, sunt supuși unei examinări încrucișate efectuate de către ambele părți.

Nu există nicio structură stabilită pentru raport, iar experții nu au obligația de a prezenta un raport preliminar. Se așteaptă de la experți să răspundă la întrebările părților în raportul final. Articolul 665 din Codul de Organizare și Procedură Civilă, capitolul 12 din legislația Maltei, stipulează ce ar trebui să conțină raportul. Se prevede că raportul ar trebui să specifice cercetările efectuate și motivele constatărilor. În plus, aceste dispoziții stipulează că raportul ar trebui să fie dactilografiat sau scris cu cerneală într-o manieră clară și lizibilă. Raportul nu ar trebui să fie completat cu planuri sau modele, cu excepția cazului în care instanța dispune astfel sau părțile își dau consimțământul în acest sens.

2. Ședința de judecată

Nu există obligația ca expertul să participe la o ședință preliminară. În mod normal, experții ar trebui să informeze părțile numai cu privire la ședințele pe care aceștia le vor stabili și orice solicitări ale experților către părți trebuie să fie adresate în timpul acestor ședințe. De obicei, experții sunt supuși unei examinări încrucișate în cadrul ședinței. Instanța nu monitorizează și nu controlează progresul investigațiilor experților și nu efectuează niciun control al calității. Părțile pot contesta raportul de expertiză, atât prin declarații, cât și printr-o contraexpertiză. Instanța nu are obligația de a adopta raportul de expertiză dacă este contrar propriei convingeri.

 

Informațiile prezentate aici au fost colectate pe parcursul proiectului Find an Expert (Găsește un expert), de la persoane de contact din fiecare țară selectate de Institutul European de Expertiză și Experți EEEI.

Ultima actualizare: 10/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.