Găsiți un expert

Suedia

Conținut furnizat de
Suedia

I. Liste și registre de experți

În Suedia nu există registre sau liste de experți și nici nu se are în vedere întocmirea unor astfel de liste sau registre.

II. Calificările experților

Nu se aplică.

III. Onorariul experților

Informații indisponibile.

IV. Responsabilitatea experților

Informații indisponibile.

V. Informații suplimentare referitoare la procedurile de obținere a expertizei

1. Desemnarea experților

a) Desemnarea de către un tribunal

În general, tribunalul nu are competența de a desemna un expert în cadrul unei proceduri judiciare.

b) Desemnarea părților

În Suedia, experții care intervin în procedura judiciară sunt în general împuterniciți în acest sens de o parte la proces, ceea ce înseamnă că regulile aplicabile martorilor se aplică și în cazul experților („martori experți”).

2. Procedura

Tradiția judiciară suedeză este întemeiată pe principiul examinării libere a probelor, ceea ce înseamnă că elementele de probă supuse nu pot fi respinse din simple motive formale. Prin urmare, valoarea depoziției unui martor expert depinde de concluziile sale și de mărturia sa, de la caz la caz. Valoarea probatorie a declarației este evaluată de tribunal, iar părților la proces le revine sarcina de a stabili credibilitatea martorului și competența sa în ceea ce privește concluziile desprinse (prin intermediul unei examinări și audieri în contradictoriu a martorului).

Codul suedez de procedură judiciară și prevederile sale referitoare la elementele de probă se întemeiază în general pe principiul caracterului imediat al probei, al concentrării procedurii și al prezentării orale.

Depoziția unui martor este cu atât mai utilă cu cât reduce riscul oricărei interpretări greșite, așa cum se întâmplă în cazul înfățișării în persoană a martorului, în care este mult mai ușor pentru tribunal să evalueze fiabilitatea și credibilitatea depoziției. În unele privințe, prevederile garantează, totodată, dreptul părților la audierea în contradictoriu (fiind apărat astfel principiul egalității armelor).

Rezultă din aceste principii că elementele de probă sunt aproape întotdeauna prezentate în cursul audierii principale în fața tribunalului. Mărturiile trebuie, așadar, să fie prezentate direct și oral în fața tribunalului. Nu se acceptă, de regulă, să se transmită declarații scrise/înregistrări video în locul declarațiilor făcute în persoană (cu excepția înregistrărilor video ale declarațiilor minorilor).

Din 2008, sunt admise într-o măsură mai mare declarațiile făcute de martori în afara audierii principale și recurgerea la interogatoriu prin telefon sau videoconferință: videoconferința, realizată cel mai adesea într-o sală de conferințe a unui tribunal din circumscripția judiciară a martorului, este în general considerată a avea aceeași valoare probatorie ca și înfățișarea în persoană în fața tribunalului.

În practică, interdicția declarațiilor scrise nu se aplică în cazul certificatelor eliberate de către medici și de către funcționarii și agenții statului, însă acest lucru depinde întotdeauna de circumstanțele specifice ale cazului și de elementele de probă disponibile.

Expertiza judiciară este reglementată de codul de procedură judiciară din Suedia, disponibil la adresa:

codul suedez de procedură judiciară (1942:740)

Codul suedez de procedură judiciară (1998:000) (capitolul 40, paginile 215 și următoarele, neactualizat).

 

Informațiile prezentate aici au fost obținute în cadrul proiectului „Găsirea unui expert” prin chestionarea persoanelor de contact selecționate din fiecare țară de Institutul European de Expertiză și de cooperare cu experții

Ultima actualizare: 22/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.