Poišči izvedenca

Informacije o tem, kako poiskati izvedenca v državah EU.

Izvedenec je oseba, ki jo imenujejo sodišče ali stranke, da v sodnem postopku zagotovi svoje strokovno znanje o določenem vprašanju. Izvedenec odgovarja sodišču, tudi če so ga imenovale stranke.

Dolžnosti in pristojnosti izvedencev so običajno določene v nacionalni zakonodaji. Večina držav določa zahteve (glede izobraževanja, usposabljanja in/ali certificiranja) za priznanje statusa izvedenca v sodnem postopku. Trenutno med državami članicami ni dogovora o zahtevah za (sodne) izvedence, nacionalne nomenklature pa se med seboj bistveno razlikujejo.

Obstaja več vrst izvedencev:

  • sodni izvedenec (izvedenska priča) razlaga dejstva in/ali poda mnenje na podlagi svojega strokovnega znanja o tehničnih vprašanjih ali izkušenj, da se pojasnijo argumenti strank;
  • tehnični izvedenec je zaprošen za mnenje o tehničnih ali znanstvenih vprašanjih;
  • s pravnim strokovnjakom se je mogoče posvetovati o pravilih, praksah in pravicah, ki veljajo v tujem pravu;
  • drugi izvedenci.

Nacionalni informativni pregledi o izvedencih in izvedenstvu vsebujejo informacije o nacionalnih seznamih in registrih izvedencev, zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati izvedenci, plačilu in odgovornosti izvedencev ter informacije o poteku postopka z izvedencem.

 

Te nacionalne informativne preglede je pripravil Evropski inštitut za sodno izvedenstvo in sodne izvedence (EEEI) v okviru projekta Poišči izvedenca, ki se financira v okviru programa Evropske komisije za pravosodje.

Zadnja posodobitev: 17/11/2021

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.