Evropská vzdělávací platforma

Vyhledávací nástroj pro právníky a odborníky v oblasti justice, který umožňuje nalézt vzdělávací kurzy a zdroje pro samostudium v oblasti práva EU. Právníci a odborníci v oblasti justice mohou v aplikaci Evropská vzdělávací platforma nalézt vzdělávací kurzy a materiály pro samostudium s velkým výběrem témat.

Evropská vzdělávací platforma (ETP) je vyhledávací nástroj pro právníky a odborníky v oblasti justice, kteří se chtějí vzdělávat v libovolné oblasti praxe týkající se práva EU nebo souvisejících otázek. Právníkům a odborníkům v oblasti justice se nabízí možnost nalézt vzdělávací kurzy a materiály pro samostudium s velkým výběrem témat.

Poskytovatelé vzdělávání nabízejí informace ohledně vzdělávacích činností, které organizují v EU a které připravují v různých jazycích. Evropská komise platformě dodává vzdělávací materiály připravené k použití nebo příručky, které vznikají zejména díky finanční podpoře EU.

Právníci a odborníci v oblasti justice

Evropská vzdělávací platforma vám nabízí mnoho možností vzdělávání v oblasti práva EU a související problematiky a rovněž vzdělávací materiály pro samostudium.

K vyhledávání můžete používat vyhledávací pole (například podle tématu kurzu, místa konání, data, jazyka a oblasti praxe: počínaje občanským právem přes veřejné a trestní právo až po základní práva, právní terminologii, deontologii nebo právní dovednosti).

Přístup na internetové stránky Evropské vzdělávací platformy

Poskytovatelé vzdělávání

V současnosti probíhá testovací fáze, kdy k platformě mají přístup poskytovatelé vzdělávání na úrovni EU, jejichž odbornou kvalifikaci EU uznala a jsou jakožto příjemci ročních grantů na provozní náklady zmiňováni v programech financování EU.

Po ukončení testování Komise prostuduje možnost otevřít Evropskou vzdělávací platformu dalším poskytovatelům vzdělávání, kteří budou mít příležitost propagovat vlastní kurzy týkající se práva EU nebo témat práva členských států, jež zahrnují právo EU nebo přeshraniční otázky. Za tímto účelem bude třeba, aby zainteresovaný poskytovatel vzdělávání nejprve prošel procesem registrace, který zde bude včas popsán.

Seznam poskytovatelů vzdělávání:

  • Evropská síť pro justiční vzdělávání (EJTN)
  • Akademie evropského práva (ERA)
  • Evropský institut veřejné správy (EIPA)
  • Evropský univerzitní institut (EUI)
Poslední aktualizace: 09/11/2020

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.