Den europæiske uddannelsesplatform

Retsvæsenets aktører kan benytte platformen til at søge efter kurser og online-undervisning om EU-lovgivningen. Ansatte indenfor retsvæsenet og andre, der udøver juridiske hverv, kan finde studieforløb og selvlærende materiale om en lang række emner på platformen.

Den europæiske uddannelsesplatform (ETP) er et søgeredskab for ansatte indenfor retsvæsenet og andre, der udøver juridiske hverv, som ønsker at uddanne sig inden for et hvilket som helst område af EU-retten eller relaterede spørgsmål. Den nævnte persongruppe kan finde kurser og undervisningsmateriale om en lang række emner.

Udbyderne af undervisning giver oplysninger om de undervisningsaktiviteter, som de afholder i EU på forskellige sprog. Europa-Kommissionen bidrager til platformen med brugsklart undervisningsmateriale eller håndbøger, der er udarbejdet takket være økonomisk støtte fra EU.

Ansatte indenfor retsvæsenet og andre, der udøver juridiske hverv

Der findes mange undervisningsmuligheder om EU-ret og relaterede emner på den europæiske uddannelsesplatform samt undervisningsmateriale til selvlæring.

Der kan søges på forskellige søgefelter (f.eks. emne for kurset, sted, dato, sprog og retsområde: civilret, offentlig ret, strafferet, grundlæggende rettigheder, juridisk sprog, deontologi eller juridiske færdigheder).

Link til den europæiske uddannelsesplatforms websted

Udbydere af undervisning

Platformen er nu i en testfase og er åben for undervisningsudbydere på EU-niveau, hvis ekspertise er blevet anerkendt af EU, da de er modtagere af årlige driftstilskud inden for rammerne af EU's finansieringsprogrammer.

Når testfasen er afsluttet, vil Kommissionen undersøge muligheden for at åbne den europæiske uddannelsesplatform for andre undervisningsudbydere, som kan give en beskrivelse af deres kurser i EU-ret eller et nationalt emne, der omfatter EU-ret eller grænseoverskridende aspekter. I den forbindelse skal den interesserede undervisningsudbyder først følge registreringsproceduren, som vil blive beskrevet her på et passende tidspunkt.

Oversigt over undervisningsudbydere:

  • Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN):
  • Det Europæiske Retsakademi (ERA)
  • Det Europæiske Institut for Offentlig Forvaltning (EIPA)
  • Det Europæiske Universitetsinstitut (EUI)
Sidste opdatering: 09/11/2020

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.