Euroopa koolitusplatvorm

Õigusspetsialistidele mõeldud otsinguvahend, et leida ELi õiguse alaseid koolituskursusi ja materjale iseseisvaks õppeks. Juristid ja teised õigusala töötajad leiavad Euroopa koolitusplatvormi rakenduses koolituskursusi ja iseseisva õppe materjale paljudel teemadel.

Euroopa koolitusplatvorm on otsinguvahend, mis on mõeldud juristidele ja teistele õigusala töötajatele, kes tahavad ennast koolitada mõnes ELi õiguse valdkonnas või sellega seotud küsimustes. Juristid ja teised õigusala töötajad leiavad siit koolituskursusi ja iseseisva õppe materjale paljudel teemadel.

Koolituse pakkujad avaldavad info selle kohta, milliseid koolitusi nad korraldavad ELis ja eri keeltes. Euroopa Komisjon annab platvormi kaudu juurdepääsu kasutusvalmis koolitusmaterjalidele ja käsiraamatutele, mis on koostatud eelkõige tänu ELi rahalisele toetusele.

Juristid ja teised õigusala töötajad

Euroopa koolitusplatvormil leiate teavet paljude koolitusvõimaluste kohta ELi õiguse valdkonnas või sellega seotud küsimustes ning õppematerjale iseseisvaks õppeks.

Otsida saab eri otsinguväljade järgi (nt kursuse teema, toimumiskoht, kuupäev, keel ja õigusvaldkond: tsiviilõigus, avalik õigus ja kriminaalõigus, põhiõigused, õiguskeel, eetika ja juristi kutseoskused).

Mine Euroopa koolitusplatvormi veebisaidile

Koolituse pakkujad

Platvorm on nüüd katseetapis ja avatud ELi tasandi koolituspakkujatele, kelle asjatundlikkust on EL tunnustanud (neile eraldatakse igal aastal tegevustoetust ja neid on nimetatud ELi rahastamisprogrammides).

Pärast katseetapi lõppu uurib komisjon võimalusi avada Euroopa koolitusplatvorm teistele koolitusasutustele, et nad saaksid tutvustada oma kursusi ELi õiguse vallas või siseriiklikul teemal, mis hõlmab ELi õigust või piiriüleseid elemente. Selleks peab huvitatud koolitusasutus kõigepealt registreeruma. Registreerimise kord avaldatakse siin peatselt.

Koolituse pakkujate loetelu:

  • Euroopa õigusalase koolituse võrgustik (EJTN)
  • Euroopa Õigusakadeemia (ERA)
  • Euroopa Avaliku Halduse Instituut (EIPA)
  • Euroopa Ülikool-Instituut (EUI)
Viimati uuendatud: 09/11/2020

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.