Europos mokymo platforma

Mokymosi kursų ir savarankiško mokymosi medžiagos ES teisės srityje paieškos priemonė, skirta teisingumo sistemos specialistams. ETP praktikuojantys teisininkai ir teisingumo sistemos specialistai gali rasti įvairiausios tematikos mokymo kursų ir savarankiško mokymosi medžiagos.

EMP – paieškos priemonė, skirta praktikuojantiems teisininkams ir teisingumo sistemos specialistams, siekiantiems pasipraktikuoti bet kuriais ES teisės ar susijusiais klausimais. Praktikuojantys teisininkai ir teisingumo sistemos specialistai gali rasti įvairiausios tematikos mokymo kursų ir savarankiško mokymosi medžiagos.

Mokymo paslaugų teikėjai teikia informaciją apie įvairiomis kalbomis ES organizuojamus mokymus. Europos Komisija platformą papildo už ES lėšas parengta mokymo medžiaga arba vadovėliais, kuriais galima iškart naudotis.

Praktikuojantys teisininkai ir teisingumo sistemos specialistai

EMP galima rasti daug mokymo ES teisės ir susijusiais klausimais išteklių, taip pat savarankiško mokymosi priemonių.

Paiešką galima atlikti naudojantis įvairiais paieškos laukeliais, pvz., kursų temos, renginio vietos, datos, kalbos ir praktikos srities: pradedant civiline, viešąja ar baudžiamąja teise ir baigiant pagrindinėmis teisėmis, teisine kalba, deontologija ar teisiniais įgūdžiais.

Apsilankykite Europos mokymo platformos interneto svetainėje

Mokymo paslaugų teikėjai

Platforma šiuo metu testuojama: ja gali naudotis ES lygmens mokymo paslaugų teikėjai, kurių kvalifikacija pripažįstama ES, kadangi jų veiklai kasmet skiriamos dotacijos, nurodomos ES finansavimo programose.

Pasibaigus testavimo etapui, Komisija išnagrinės, ar EMP galėtų naudotis ir kiti mokymo paslaugų teikėjai, kurie galėtų skleisti informaciją apie savo siūlomus ES teisės arba nacionalinės svarbos dalyko, susijusio su ES teise arba tarpvalstybiniais klausimais, kursus. Šiuo tikslu suinteresuotasis mokymo paslaugų teikėjas pirmiausia turės užsiregistruoti nustatyta tvarka, kuri netrukus bus pateikta šioje svetainėje.

Mokymo paslaugų teikėjų sąrašas:

  • Europos teisėjų mokymo tinklas (ETMT)
  • Europos teisės akademija (ERA)
  • Europos viešojo administravimo institutas (EIPA)
  • Europos universitetinis institutas (EUI)
Paskutinis naujinimas: 09/11/2020

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.