Eiropas apmācības platforma

Meklēšanas rīks tieslietu speciālistiem, lai atrastu mācību kursus un pašmācības resursus par ES tiesībām. Praktizējoši juristi un tieslietu speciālisti ETP lietojumprogrammā var atrast mācību kursus un pašmācības materiālus par ļoti dažādiem tematiem.

Eiropas apmācības platforma (ETP) ir meklēšanas rīks praktizējošiem juristiem un tieslietu speciālistiem, kuri vēlas mācīties par jebkuru ES tiesību jomu vai saistītiem jautājumiem. Praktizējoši juristi un tieslietu speciālisti lietotnē var atrast mācību kursus un pašmācības materiālus par ļoti dažādiem tematiem.

Mācību pakalpojumu sniedzēji sniedz informāciju par mācību pasākumiem, ko tie organizē ES dažādās valodās. Eiropas Komisija sniedz ieguldījumu platformā, izstrādājot lietošanai gatavus mācību materiālus vai rokasgrāmatas, jo īpaši pateicoties ES finansiālajam atbalstam.

Praktizējoši juristi un tieslietu speciālisti

Eiropas apmācības platformā atradīsiet daudz mācību iespēju par ES tiesībām un ar tām saistītiem jautājumiem, kā arī mācību materiālus pašmācībai.

Meklēšanu var veikt, izmantojot dažādus meklēšanas laukus (piemēram, kursa temats, norises vieta, datums, valoda un specializācijas joma: no civiltiesībām, publiskajām tiesībām un krimināltiesībām līdz pamattiesībām, juridiskajai valodai, deontoloģijai vai juridiskajām prasmēm).

Apmeklējiet Eiropas apmācības platformas tīmekļa vietni

Mācību pakalpojumu sniedzēji

Platforma pašlaik ir izmēģinājuma posmā, un tajā var piedalīties ES līmeņa mācību pakalpojumu sniedzēji, kuru kvalifikāciju ES ir atzinusi, jo viņi saņem ikgadējās darbības dotācijas un ir minēti finansējuma programmās.

Kad pārbaudes posms būs pabeigts, Komisija izpētīs iespēju atvērt Eiropas apmācības platformu citiem mācību pakalpojumu sniedzējiem, kuri varēs reklamēt savus mācību kursus par ES tiesībām vai valsts mēroga jautājumiem, kas ietver ES tiesību vai pārrobežu elementus. Šajā nolūkā ieinteresētajam apmācības pakalpojumu sniedzējam vispirms būs jāievēro reģistrācijas procedūra, kas šeit tiks savlaicīgi aprakstīta.

Mācību pakalpojumu sniedzēju saraksts:

  • Eiropas Tiesiskās apmācības tīkls (EJTN)
  • Eiropas tiesību akadēmija (ERA)
  • Eiropas Publiskās pārvaldes institūts (EIPA)
  • Eiropas Universitātes institūts (EUI)
Lapa atjaunināta: 09/11/2020

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.