Europees opleidingsplatform

Zoekinstrument om beoefenaars van juridische beroepen te helpen bij het vinden van opleidingen en zelfstudiemateriaal over het EU-recht. Rechtsbeoefenaars en professionals uit de justitiële sector vinden op het platform opleidingen en zelfstudiemateriaal over een breed scala aan onderwerpen.

Het Europees opleidingsplatform is een zoekinstrument voor rechtsbeoefenaars en professionals uit de justitiële sector die een opleiding willen volgen over het EU-recht of andere aanverwante onderwerpen. Er kan worden gezocht naar opleidingen en zelfstudiemateriaal over de meest uiteenlopende onderwerpen.

Opleidingsaanbieders verstrekken informatie over opleidingsactiviteiten die zij in de EU in verschillende talen organiseren. De Europese Commissie draagt bij aan het platform met gebruiksklaar opleidingsmateriaal en handboeken die met financiële steun van de EU zijn opgesteld.

Rechtsbeoefenaars en professionals uit de justitiële sector

Op het Europees opleidingsplatform vindt u veel opleidingsmogelijkheden op het gebied van het EU-recht en aanverwante onderwerpen, evenals instrumenten voor zelfstudie.

Er zijn verschillende zoekvelden (zoals onderwerp van de cursus, plaats, datum, taal en praktijkgebied: van burgerlijk recht, publiekrecht, strafrecht tot grondrechten, juridisch taalgebruik, deontologie of juridische vaardigheden).

Naar de website van het Europees opleidingsplatform

Opleidingsaanbieders

Het platform bevindt zich in de testfase en staat open voor aanbieders van opleidingen op EU-niveau, waarvan de expertise door de EU is erkend aangezien zij jaarlijks exploitatiesubsidies uit EU-financieringsprogramma's ontvangen.

Na afloop van de testfase zal de Commissie de mogelijkheid onderzoeken om het Europees opleidingsplatform open te stellen voor andere opleidingsaanbieders, die reclame zullen kunnen maken voor hun opleidingen over het EU-recht of over een nationaal onderwerp dat verband houdt met het EU-recht of een grensoverschrijdend karakter heeft. Daartoe zullen geïnteresseerde opleidingsaanbieders zich eerst moeten registreren, volgens een procedure die hier te zijner tijd zal worden bekendgemaakt.

Lijst van opleidingsaanbieders:

  • Europees netwerk voor justitiële opleiding (EJTN)
  • Academie voor Europees recht (AER)
  • Europees Instituut voor Bestuurskunde (EIPA)
  • Europees Universitair Instituut (EUI)
Laatste update: 09/11/2020

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.