Europejska platforma szkoleniowa

Wyszukiwarka szkoleń i materiałów do samodzielnej nauki dla pracowników wymiaru sprawiedliwości. W aplikacji europejskiej platformy szkoleniowej przedstawiciele zawodów prawniczych i pracownicy wymiaru sprawiedliwości mogą znaleźć szkolenia oraz materiały do samodzielnej nauki z szerokiego zakresu tematycznego.

Europejska platforma szkoleniowa jest wyszukiwarką dla przedstawicieli zawodów prawniczych i pracowników wymiaru sprawiedliwości, którzy chcą poszerzyć wiedzę z dowolnego obszaru stosowania prawa UE lub na temat związanych z tym zagadnień. Za jej pomocą można znaleźć szkolenia oraz materiały do samodzielnej nauki z szeregu dziedzin.

Organizatorzy szkoleń dostarczają informacje dotyczące proponowanych przez nich szkoleń w UE w różnych językach. Komisja Europejska wspomaga platformę, dostarczając gotowe materiały szkoleniowe i podręczniki stworzone w szczególności dzięki wsparciu finansowemu z UE.

Przedstawiciele zawodów prawniczych i pracownicy wymiaru sprawiedliwości

Na europejskiej platformie szkoleniowej można znaleźć wiele możliwości szkoleń z zakresu prawa UE i związanych z nim zagadnień, jak również materiały szkoleniowe przeznaczone do samodzielnej nauki.

Platformę można przeszukiwać według różnych kategorii (takich jak temat szkolenia, miejsce szkolenia, data, język i specjalizacja: od prawa cywilnego, publicznego i karnego po prawa podstawowe, język prawniczy, etykę zawodową i kompetencje prawne).

Strona poświęcona europejskiej platformie szkoleniowej

Organizatorzy szkoleń

Platforma znajduje się obecnie w fazie testowej, tj. jest otwarta dla organizatorów szkoleń na szczeblu UE, których wiedza fachowa została już uznana przez UE, jako że otrzymują oni roczne dotacje na działalność w ramach programów finansowania unijnego.

Po zakończeniu fazy testowej Komisja zbada możliwość otwarcia europejskiej platformy szkoleniowej dla innych organizatorów szkoleń, którzy będą mogli ogłaszać swoje szkolenia dotyczące prawa UE lub zagadnień krajowych, obejmujących m.in. elementy dotyczące prawa UE lub kwestie transgraniczne. W tym celu zainteresowani organizatorzy szkoleń będą musieli najpierw przejść procedurę rejestracji, której szczegóły zostaną przedstawione na tej stronie w odpowiednim terminie.

Wykaz organizatorów szkoleń:

  • Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN)
  • Akademia Prawa Europejskiego (ERA)
  • Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA)
  • Europejski Instytut Uniwersytecki (EUI)
Ostatnia aktualizacja: 09/11/2020

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.