Európska platforma odbornej prípravy

Nástroj pre odborníkov v oblasti justície na vyhľadávanie kurzov odbornej prípravy a samovzdelávacích zdrojov v oblasti práva EÚ. Odborníci v oblasti práva a justície môžu v aplikácii Európskej platformy odbornej prípravy nájsť kurzy odbornej prípravy a samovzdelávacie materiály s veľkým výberom tém.

Európska platforma odbornej prípravy (ETP) je vyhľadávací nástroj pre odborníkov v oblasti práva a justície, ktorí sa chcú vzdelávať v akejkoľvek oblasti praxe týkajúcej sa práva EÚ alebo súvisiacich otázok. Odborníci v oblasti práva a justície tu môžu nájsť kurzy odbornej prípravy a samovzdelávacie materiály s veľkým výberom tém.

Poskytovatelia odbornej prípravy tu informujú o vzdelávaní, ktoré organizujú v EÚ a pripravujú v rôznych jazykoch. Európska komisia prispieva k platforme vzdelávacími materiálmi, ktoré možno priamo použiť alebo príručkami, ktoré vznikajú najmä vďaka finančnej podpore EÚ.

Odborníci v oblasti práva a justície

Európska platforma odbornej prípravy vám ponúka celý rad možností vzdelávania v oblasti práva EÚ a súvisiacej problematiky, ako aj materiály odbornej prípravy pre samovzdelávanie.

Na vyhľadávanie môžete používať vyhľadávacie polia (napríklad podľa témy kurzu, miesta konania, dátumu, jazyka a oblasti praxe: počínajúc civilným právom, cez verejné právo, trestné právo až po základné práva, právnu terminológiu, deontológiu či právnu odbornosť).

Prístup na Európsku platformu odbornej prípravy

Poskytovatelia odbornej prípravy

Platforma je v testovacej fáze a prístup k nej majú len poskytovatelia odbornej prípravy na úrovni EÚ, ktorých odborné znalosti boli uznané EÚ v rámci jej programov financovania udelením ročných grantov na prevádzkové náklady.

Po ukončení testovacej fázy Komisia preskúma možnosť sprístupniť Európsku platformu odbornej prípravy ďalším poskytovateľom, ktorí by tu mohli oznamovať svoje kurzy z oblasti práva EÚ alebo práva členských štátov s prvkami práva EÚ či cezhraničnými otázkami. Zainteresovaný poskytovateľ odbornej prípravy sa bude musieť najskôr zaregistrovať. Informácie o postupe nájdete včas tu.

Zoznam poskytovateľov odbornej prípravy:

  • Európska sieť odbornej justičnej prípravy (EJTN)
  • Akadémia európskeho práva (ERA)
  • Európsky inštitút verejnej správy (EIPA)
  • Európsky univerzitný inštitút (EUI)
Posledná aktualizácia: 09/11/2020

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.