Europeiska utbildningsplattformen

Sökverktyg för rättstillämpare som letar efter kurser och självstudiesmaterial om EU-rätt. Rättstillämpare och yrkesverksamma inom rättsväsendet kan i applikationen Europeiska utbildningsplattformen (ETP) hitta kurser och självstudiematerial i en mängd olika ämnen.

ETP är ett sökverktyg för rättstillämpare och yrkesverksamma inom rättsväsendet som vill fortbilda sig inom områden av EU-rätten eller relaterade frågor. Det går att hitta kurser och självstudiematerial i en rad olika ämnen.

Utbildningsanordnarna ger information om de kurser som de anordnar i EU på olika språk. Europeiska kommissionen bidrar till plattformen med färdigt utbildningsmaterial och handböcker som tagits fram med hjälp av ekonomiskt stöd från EU.

Rättstillämpare och yrkesverksamma inom rättsväsendet

Plattformen innehåller information om en mängd kurser som tar upp EU-lagstiftning och relaterade ämnen. Det finns även utbildningsmaterial för självstudier.

Du kan söka i olika sökfält (t.ex. kursämne, plats, datum, språk och verksamhetsfält: från civilrätt, offentlig rätt och straffrätt till grundläggande rättigheter, juridiskt språkbruk, deontologi eller juridisk kompetens.

Gå till den europeiska utbildningsplattformens webbplats

Utbildningsanordnare

Plattformen är just nu i en testfas och är öppen för utbildningsanordnare på EU-nivå vars sakkunskap har godkänts av EU eftersom de är mottagare av årliga driftsbidrag och omfattas av EU:s finansieringsprogram.

När testfasen är slutförd kommer kommissionen att undersöka möjligheten att öppna plattformen för andra utbildningsanordnare, som då skulle få möjlighet att informera om sin utbildning om EU-rätten eller om ett nationellt ämne som berör EU-rätten eller omfattar gränsöverskridande inslag. Detta förutsätter att utbildningsamordnarna först måste registrera sig (hur detta sker kommer atti god tid beskrivas här.

Förteckning över utbildningssamordnare:

  • Europeiska nätverket för rättslig utbildning (EJTN)
  • Europeiska rättsakademin (ERA)
  • EuropeIska institutet för offentlig förvaltning (Eipa)
  • Europeiska universitetsinstitutet (EUI)
Senaste uppdatering: 09/11/2020

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.