Mediace v rodinných věcech

Rakousko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

V rakouském soudním řízení v rodinných věcech se soud všemožně snaží dosáhnout smírného řešení. Za tímto účelem může také nařídit první informativní setkání o mediaci nebo doporučit mediaci (§ 107 odst. 3 bod 2 zákona o nesporném řízení, Außerstreitgesetz). Ačkoliv dvounárodnostní týmy mediátorů splňují požadavky na rodinnou mediaci v Rakousku, musí být sestaveny ad hoc Spolkovým ministerstvem spravedlnosti (Bundesministerium für Justiz) jako ústředním orgánem a soukromými asociacemi mediátorů.

Poslední aktualizace: 05/06/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.