Mediace v rodinných věcech

Kypr
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Na Kypru existuje zákonné mediační řízení v rodinných věcech, které stanoví zákon o mediaci v rodinných sporech z roku 2019, zákon č. 62 (I)/2019, který vstoupil v platnost dne 25. dubna 2019. Zvláštní nařízení (RAA 507/2022) byla vydána dne 30. prosince 2022 s cílem usnadnit provádění zákona.

Poslední aktualizace: 02/04/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.