Familiemægling

Cypern
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

I Cypern blev der i 2019 fastsat en mæglingsprocedure på det familieretlige område ved lov nr. 62(I)/2019 om mægling i familiekonflikter, som trådte i kraft den 25. april 2019. Den 30. december 2022 offentliggjordes de nærmere regler (bekendtgørelse 507/2022) til gennemførelse af loven.

Sidste opdatering: 02/04/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.