Familiemægling

Slovakiet
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1. Generelle oplysninger om mægling

I Slovakiet finder mægling i familieretlige sager kun sted på frivilligt grundlag, og den udføres af mæglere uden speciale i familieret. Domstolene er ikke forpligtet til at pålægge eller anbefale mægling for at bilægge en tvist. Domstolene kan kun råde parterne til at forsøge at bilægge en tvist ved mægling.

2. Link til liste over mæglere i Slovakiet

Et link til det slovakiske websted med en liste over mæglere findes på: http://www.komoramediatorov.sk/, hvor medlemmerne af det slovakiske mæglerkammer (Slovenská komora mediátorov) er opført, og på: https://www.najpravo.sk/, hvor mæglerne er opført efter den region eller det distrikt, hvor de er etableret. En fuldstændig liste over mæglere, der har afsluttet en faglig uddannelse for at arbejde som mæglere, er tilgængelig på det slovakiske justitsministeriums websted (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) https://www.justice.gov.sk.

3. Link til websted om mægling i familieretlige sager og mægling generelt

Generelle oplysninger om mægling findes på det slovakiske mæglerkammers websted: http://www.komoramediatorov.sk/ og på: https://www.najpravo.sk/.

4. Link til den slovakiske lovgivning

Der er endnu ikke vedtaget særlig national lovgivning om mægling i familieretlige sager. Mægling på dette område – som på alle andre områder, hvor mægling er tilladt i forbindelse med udenretslig tvistbilæggelse – finder sted efter reglerne i lov nr. 420/2004 om mægling og ændring af visse love.

Sidste opdatering: 06/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.