Sovittelu perheasioissa

Itävalta
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Itävallassa tuomioistuimen on perheoikeudellisissa menettelyissä myötävaikutettava siihen, että osapuolet pääsisivät sopimusratkaisuun. Tätä varten se voi myös järjestää alustavan keskustelun sovittelusta tai suositella sovittelua (riidattomia menettelyjä koskevan lain (Außerstreitgesetz) 107 §:n 3 momentin 2 kohta). Kahden eri kansalaisuuden edustajista tapauskohtaisesti – keskusviranomaisena toimivan oikeusministeriön ja yksityisten sovitteluyhdistysten avulla – muodostetut sovittelijatiimit täyttävät Itävallassa perhesovittelun vaatimukset.

Päivitetty viimeksi: 05/06/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.