Sovittelu perheasioissa

Kypros
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Kyproksella on perheasioita koskeva lakisääteinen sovittelumenettely, josta säädetään sovittelusta perheriidoissa vuonna 2019 annetussa laissa nro 62(Ι)/2019, joka tuli voimaan 25.4.2019. Lain täytäntöönpanon helpottamiseksi annettiin erityissäännöksiä (hallinnollinen määräys 507/2022) 30.12.2022.

Päivitetty viimeksi: 02/04/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.