Sovittelu perheasioissa

Tšekki
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Tšekissä sovittelusta säädetään sovittelua koskevassa laissa 202/2012, jäljempänä ’laki’, joka tuli voimaan 1. syyskuuta 2012 ja jolla pannaan täytäntöön direktiivi 2008/52/EY tietyistä sovittelun näkökohdista siviili- ja kauppaoikeuden alalla.

Laki tarjoaa oikeudelliset puitteet sovittelulle siviilioikeudellisissa asioissa, mukaan lukien perheoikeudelliset asiat. Jotta sovittelija voidaan kirjata sovittelijoiden rekisteriin ja jotta hän voi toimia sovittelijana lain mukaisesti, hänen on läpäistävä ammatillinen pätevyyskoe.

Tarvittaessa tuomioistuin voi määrätä, että oikeudenkäyntimenettelyn osapuolet tapaavat rekisteröidyn sovittelijan enintään kolmen tunnin ajan, ja samalla keskeyttää menettelyn. Jos osapuoli kieltäytyy osallistumasta tapaamiseen sovittelijan kanssa ilman pätevää syytä, tuomioistuin voi määrätä sanktion jättämällä poikkeuksellisesti korvaamatta osapuolelle menettelyn kulut tai osan niistä siinä tapauksessa, että osapuoli voittaa jutun.

Linkki valtakunnalliseen luetteloon perheoikeudellisia asioita käsittelevistä rekisteröidyistä sovittelijoista:

https://mediatori.justice.cz

Linkki valtakunnalliselle sivustolle, jolta löytyy tietoa sovittelusta yleensä ja erityisesti sovittelusta perheoikeudellisissa asioissa:

Tällaista sivustoa ei ole.

Linkit kansalliseen lainsäädäntöön, joka koskee sovittelua perheoikeudellisissa asioissa:

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=202&r=2012

http://www.cak.cz/assets/zakon-o-mediaci_aj.pdf (lakiteksti englanniksi)

Päivitetty viimeksi: 25/03/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.